Bedrijfsadvies
Heeft u vraagstukken met financiële, fiscale of juridische aspecten? Wij adviseren u onder andere bij herstructurering, bedrijfsopvolging, echtscheiding, overlijden, het aangaan van samenwerkingen, het leiden van een familiebedrijf en stoppen met werken. Ook kunnen wij estate en financiële planningen voor u maken. En u begeleiden bij het beoordelen en opstellen van de bijbehorende juridische documenten zoals een testament, huwelijkse voorwaarden, notariële akten voor aandelenoverdracht, verzekeringspolissen, aandeelhouders-, management- en pensioenovereenkomsten.

 

Raad van advies
Beter presterende ondernemers zijn zich vaak bewust van hun blinde vlekken en zoeken daarop aanvulling. Een slimme ondernemer zet dan ook mentoren op uiteenlopende vlakken bij elkaar in een Raad van Advies. Zo’n raad zorgt voor continuïteit, brengt kennis en ervaring in en zorgt voor scherpte binnen het bedrijf. Als Upwise kunnen wij zitting nemen in uw Raad van Advies.