Speciale opdrachten

Vanuit Upwise werk ik 80% van de tijd als bedrijfsfiscalist, tijdens de andere 20% is ruimte voor persoonlijke opdrachten. Het gaat hier dan om zakelijke beslissingen of gebeurtenissen die van invloed zijn op uw privéleven, of vice versa. Denk aan:

  • het in kaart brengen van de gevolgen van het overlijden van een dierbare of zakenrelatie;
  • vragen beantwoorden over de gevolgen van echtscheiding of van scheiding van uw zakelijke compagnon;
  • helderheid geven over de fiscale gevolgen van stoppen met werken;
  • adviseren over wat te doen op fiscaal vlak tijdens ziekte van uzelf of uw zakelijke compagnon;
  • meedenken over de fiscaal juiste aanpak binnen familiare of vriendschappelijke relaties.

Tijdens dit soort situaties spelen emoties een rol, maar heeft u ook te maken met de fiscale, juridische, strategische of financiële gevolgen van uw beslissing. Kortom, u moet een rationele beslissing nemen tijdens een emotioneel beladen situatie. Dat vraagt om een vertrouwenspersoon die met u meedenkt en alle belangen afweegt. Ik sta u graag bij met raad en daad. Belt u mij voor een vrijblijvende kennismaking, dan bespreken we samen of ik u kan helpen. Indien nodig kan ik u ook doorverwijzen naar een van de vele specialisten uit mijn netwerk.

Mijn samenwerking met Sabina heb ik als erg prettig ervaren. Sabina is vriendelijk, maar ook zeer doortastend. Ze bijt zich in gecompliceerde kwesties vast tot ze een antwoord heeft.

Vermogende particulier

Voorbeelden van eerdere speciale opdrachten

  • het fiscaal in goede banen leiden van het afscheid van medeaandeelhouders door splitsing van het bedrijf;
  • het organiseren van toetreding van de jongere generatie in het bedrijf door juridische en fiscale bedrijfsopvolging;
  • het opstellen van testamenten waarin rekening gehouden wordt met samengestelde gezinnen, nieuwe partners, familiekapitaal of het ontbreken van wettelijke erfgenamen;
  • het goed regelen van de overdracht van familiekapitaal naar de kinderen, bijvoorbeeld door bij leven te schenken zodat er zo min mogelijk belasting wordt betaald en de kinderen straks niet geconfronteerd worden met hoge erfbelasting;
  • adviseren over de aanloop naar de pensioenleeftijd en het in kaart brengen van alle mogelijke opties en de gevolgen van die opties.

Samen met u neem ik de tijd om na te denken, te sparren en afwegingen te maken. Zo komen we tot weloverwogen beslissingen.

Sabina Reek